Home  Select Month: Send To Friend 
OCTOBER - 2003, PANCHANGA (HINDU CALENDAR)
    DAY DETAILS NAKSHATRA DETAILS YOGA DETAILS   SUNRISE EVENT DETAILS
DATE TITHI DAY HR MIN NAK HR MIN YOG HR MIN KARAN HR MIN VRATA-PARVA ETC.
1 6 Wed 15 34 Jye 22 29 Aayu 15 50 Taiti 06 23
2 7 Thu 13 32 Mool 21 19 Saubha 13 03 Vani 06 23 Mahatma Gandhi Jay., Lal Bahadur Gandhi Jay., Aayambeel Oli starts (Jain), Phthisis Day
3 8 Fri 11 54 P.Asha 20 34 Shobh 10 36 Bav 06 24 Durgashtami, Saraswati Pujan, Navami upwas
4 9 Sat 10 43 U.Asha 20 15 Ati 08 30 Kaul 06 24 Dussehara, Vijaya Dasami Vijayamuhurta
5 10 Sun 09 58 Shrav 20 21 Suk 06
29
45
21
Gar 06 25 Sri Madhvacharya Jay., Bharat Milap
6 11 Mon 09 40 Dhani 20 54 Shool 28 18 Vishti 06 25 Papankusha Ekadashi, Yomkippur(Jew Yahoodi)
7 12 Tue 09 49 Shat 21 53 Ganda 27 36 Bal 06 26 Bhaum Pradosh, Kaveri Sankraman
8 13 Wed 10 25 P.Bhad 23 19 Vriddhi 27 15 Taiti 06 26
9 14 Thu 11 28 U.Bhad 25 10 Dhruv 27 14 Vani 06 27 Sharad Purnima, Kojagari Purnima
10 15 Fri 12 58 Rev 27 27 Vyagha 27 34 Bav 06 27 Maharishi Valmiki Jayanti
11 1 Sat 14 53 Ashwin 30 07 Harsh 28 11 Kaul 06 28 Kartika Starts, Sukkoth (Jew-Yahoodi)
12 2 Sun 17 11 Bhar -- -- Vajra 29 03 Gar 06 28 Shab-E-Barat
13 3 Mon 19 45 Bhar 09 04 Siddhi 30 04 Vishti 06 29 Karva Chauth, Ganesh Sankasht Chaturhi
14 4 Tue 22 27 Kritti 12 12 Vyati -- -- Bav 06 29 Ganesh Sankasht Chaturthi
15 5 Wed 25 05 Rohi 15 22 Vyati 07 08 Kaul 06 30 World Blind Day
16 6 Thu 27 27 Mriga 18 20 Vari 08 05 Gar 06 31
17 7 Fri 29 20 Aardra 20 54 Pari 08 49 Vishti 06 31 Kaveri Sankraman Bath
18 8 Sat -- -- Pun 22 54 Shiv 09 08 Bal 06 32 Kalashtami, Karashtami
19 8 Sun 06 33 Pushya 24 10 Siddh 08 56 Kaul 06 32 Simmatthorah (Jew-Yahoodi)
20 9 Mon 06 59 Ashlesh 24 37 Sadhya 08 07 Gar 06 33
21 10 Tue 06 35 Magha 24 16 Shubh 06
28
39
31
Vishti 06 33 Rama Smart Ekadashi
22 12 Wed 27 24 P.Phal 23 10 Brahma 25 48 Kaul 06 34 Vaishnav Ekadashi, Govatsa Ekadashi
23 13 Thu 24 49 U.Phal 21 25 Aindra 22 35 Gar 06 35 Pradosha, Shivaratri, Dhanvantari Jayanti
24 14 Fri 21 45 Hasta 19 10 Vaidhri 18 56 Vishti 06 35 Deepawali
25 30 Sat 18 22 Chitra 16 25 Vishkum 15 01 Chatu 06 36 Kartika Amavasya (Laxmi Pujan)
26 1 Sun 14 49 Swati 13 48 Preeti 10 56 Bav 06 36 Bhai Dooj
27 2 Mon 11 16 Visha 11 01 Aayu 06
26
49
49
Kaul 06 37 Muslim Ramzan Month starts, Bhroti Dwiteeya (Bengal)
28 3 Tue 07 52 Anu 08
30
24
05
Shobh 23 02 Gar 06 38 Vinayak Chaturthi (Angarak Yoga)
29 5 Wed 26 07 Mool 28 11 Ati 19 35 Bav 06 38 Gyan Panchami (Jain), Pandava Panchami
30 6 Thu 23 59 P.Asha 26 50 Suk 16 31 Kaul 06 39 Pratihar Shashti, Surya Shashti
31 7 Fri 22 27 U.Asha 26 04 Dhriti 13 55 Gar 06 40 Sardar Patel Jayanti, Jalaram Jayanti, Bhagwan Sahastrabahu Jayanti